Aktier för nybörjare – Så funkar det!

Bild med aktier för nybörjare

Vad är egentligen aktier & fonder?

Vad är egentligen aktier & fonder?

En aktie är en äganderätt i ett bolag. Om företaget presterar bra kommer dess värde att stiga, vilket påverkar värdet på din ägarandel.

En värdepappersfond är en “korg” av flera aktier. Som ett resultat kan en småbolagsfond med koncentration på Sverige investera i en mängd olika småföretag i Sverige.

Om det totala värdet av aktierna i denna korg stiger, kommer fondens värde också att stiga. Det kan jämföras med att äga en del av en större investering.

Tips: Om du är nybörjare på aktier & fonder så rekommenderar vi att du kikar in på https://aktierfornyborjare.nu

Fonder ger ett antal distinkta fördelar.

Fonder ger ett antal distinkta fördelar.

Eftersom en fond består av ett flertal aktier finns det mer riskspridning än om du köpt enskilda aktier.


Andra marknader – Fonder kan förvärvas som riktar sig till vissa sektorer eller geografiska platser.

Detta gör att du kan investera i aktier från Thailand eller Brasilien, vilket annars skulle vara svårt för svenska aktiemäklare att göra.


Professionellt förvaltad – Fördelen med fonder är att de förvaltas av någon annan. Du behöver inte hänga med i nyheterna, utvärdera årsrapporter eller bestämma om du ska köpa eller sälja enskilda aktier. Allt du behöver göra nu är att bestämma dig för fondens inriktning.


Välj mellan aktier och fonder.

Om du inte är bekant med aktier bör du överväga att investera i fonder som ett första steg. Nybörjare kan dra nytta av en mängd olika aktie- och fondtips.

Som tidigare nämnt finns det flera fördelar med att använda en fond. För att uppnå denna hantering och riskspridning måste du betala en lägre procentuell avgift varje år, men det är ett rimligt pris för en suverän tjänst.

När det kommer till startfonder är indexbaserade alternativ ofta det bästa alternativet. Även om avkastningen normalt sett är bra innebär dessa inte någon större fara. Att investera i aktier och fonder innebär att balansera risker, oavsett om du är en erfaren investerare eller nybörjare.

Om du är intresserad av aktier eller vill lära dig mer om dem kan du investera direkt i aktier. Du kommer i allmänhet att ha färre distinkta aktier än en fond, vilket innebär att risken/chansen är högre jämfört med fondalternativet.

Att välja ett investeringsbolag är ett bra ställe att börja. Det är företag som investerar i andra verksamheter (se t.ex. Investor). En automatiserad riskspridning genereras på detta sätt. Faktum är att en portfölj kan innehålla både aktier och fonder.

Anta till exempel att fonderna utgör grunden för din portfölj och att du förvärvar aktier av intresse eller som en specialiserad investering.

Köpa aktier och fonder.

Köpa aktier och fonder.
  1. Skapa ett konto hos en svensk börs.
    Denna tjänst är helt gratis, och det enda som normalt behövs är ett bankkontonummer.
  2. Skapa ett ISK-konto. Inom ett ISK (Investeringssparkonto) eller ett Aktie- och Fondkonto kan du byta aktier och fonder. Sättet skatten beräknas på skiljer sig mellan dessa två alternativ. Detta är ett starkt förslag eftersom ISK är tänkt att göra skatteprocessen så enkel som möjligt. Det finns ingen vinstskatt att beräkna och visa på skattedeklarationen så länge handeln sker inom en ISK. En årlig ordinarie skatt betalas istället. Sett till långsiktig ekonomi borde ISK vara det bättre alternativet eftersom skatten blir lägre.
  3. Investera i aktier eller fonder.
    Börja med att köpa kontanter för att få förtroende för din handelsförmåga. Därefter kan du köpa och sälja aktier genom den fondkommissionär som du har skapat ett konto hos. På sina webbplatser innehåller de vanligtvis tydliga instruktioner om hur man gör en beställning.

Kostnader

Det tillkommer en förvaltningsavgift för fonder, men den ingår i fondens pris och har därför ingen inverkan på köp eller försäljning. Å andra sidan tar vissa fonder en inköpsavgift eller en prestationsbaserad avgift (ju bättre fonden presterar, desto högre avgift).

Det är värt att komma ihåg att du aldrig ska spendera mer än du har råd att förlora. Det finns flera aktier och fonder för nybörjare som har försökt begränsa risken samtidigt som de ger avkastning. Du kan sedan ändra dina andelar baserat på scenariot.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla
Skapa en budget
Läs mer

Hur du skapar en budget

En budget är ett riktmärke för hur mycket pengar du kan spendera inom en viss kategori, exempelvis under…