Regeringen vill införa ett tillstånd för programvara på spelmarknaden

Vår uppkopplade och digitala era är fortfarande relativt ung, vilket innebär att många av de branscher och verksamhetsområden fortfarande är i sin linda. Mycket kan hända och det kan hända snabbt. Ett tydligt exempel på detta är den kommersiella spelmarknaden online, som har genomgått flera omfattande förändringar de senaste åren.

Den teknologiska framväxten runt millennieskiftet innebar att en ny typ av spelmarknad snabbt växte fram. Innan staten hann ta ställning till det hela hade online casino och andra typer av spel om pengar brett ut sig på nätet. För att återta kontrollen över en skenande marknad, som bedömdes ha låg säkerhet för svenskarna genomförde regeringen en omfattande reform vid årsskiftet 2019.

Det kan låta motsägelsefullt, men för att återta kontrollen avsade regeringen sitt eget monopol och gjorde det möjligt för icke-statliga företag att lagligt bedriva spelverksamhet online. Detta genom införandet av ett licenssystem som kräver att de som ska vara aktiva, måste genomgå en strikt granskning av Spelinspektionen – den statliga myndighet som ansvarar för att Spelsverige hålls tryggt och tillförlitligt.

Sedan omregleringen har arbetet fortsatt för att stärka en god spelmiljö för svenska konsumenter, där olicensierade aktörer ska stängas ute i en mån det går. Att som icke-licensierat spelbolag rikta sig mot svenska spelare är inte tillåtet, men har likväl blivit ett problem Spelinspektionen ofta möter. För att stärka regleringen ytterligare och leda svenska spelare till licensierade plattformar ser nästa steg ut att bli ett krav om tillstånd på spelprogramvara.

Detta styrs av spellicensen

Samtliga spelsidor som ett spelbolag som vill ha aktiva på den svenska marknaden behöver tilldelats med korrekta spellicenser från Spelinspektionen, som antingen avser klassiska casinospel eller vadhållning. En licens kostar 400 000 kronor att ansöka om, två kostar 700 000 kronor. Därefter måste spelbolagens verksamhet och plattform granskas för att säkerhetsställa att samtliga spelsidor ansökningarna gäller lever upp till statens regler och kravbild. Ansöker ett spelbolag för fler hemsidor än en måste de också betala för fler ansökningar. I spelbolagens granskning ingår allt från hur de förvaltar användardata till hur de riktar sig mot nya och befintliga kunder. Likaså måste de förse spelarna med olika hjälpmedel som är till för att minska riskerna för ohälsosamt spelande.

Utöver licenskostnader och granskning måste spelbolagen även betala svensk spelskatt, som ligger på 18 procent på all bolagets vinster. På så vis kan också spelarna plocka ut sina vinster utan att behöva beskatta dem själv, till skillnad mot spelvinster hos icke-licensierade alternativ där alla vinster över 100 kronor måste deklareras.

Nästa fas i kanaliseringsarbetet

Tidigare i år lämnade den förra regeringen in propositionen ”En förstärk spelreglering”, där man föreslog nya åtgärder för att kunna stänga ute olicensierade aktörer från den svenska spelmarknaden. Åtgärderna skulle i så fall bli nästa fas i arbetet med att kanalisera spelarnas spelande till de spelbolag som faktiskt tilldelats svensk licens och lever upp till regeringens kravbild.

Förslaget om ett tillstånd för spelprogramvara sticker ut bland övriga förslag som presenterades i propositionen. Tidigare begränsningar och restriktioner har varit enklare för aktörerna att komma runt, men detta krav skulle innebära en teknologisk motkraft mot illegalt spel, där icke-licensierade aktörer skulle få det svårare att komma över den programvara de behöver för att leva upp till spelmarknadens allt högre standard.

Detta skulle ett tillstånd innebära

Om förslaget klubbas igenom måste företag som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller modifierar programvara som används i samband med onlinespel få ett statligt godkännande för att få göra detta. Därefter blir det deras skyldighet att inte tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra programvara åt spelbolag som saknar svensk spellicens.

En sådan förändring skulle innebära att det finns en helt ny tröskel för icke-licensierade aktörer att slå sig in på den svenska marknaden, som är känd för sin hårda konkurrens. Inte nog med att de måste ha sina egna licenser på plats och betala svensk spelskatt, de måste också använda sig av legitimerad programvara av ett bolag med officiell tillstånd att förse dem med den.

För den som vill läsa mer om detta har Spelinspektionen har sammanfattat omfattningen av förslaget om tillstånd för programvara på sin hemsida.

Regeringen har föreslagit att kravet om tillstånd för hantering av spelprogramvara träder i kraft den 1 juli 2023. Den 7 december kommer Spelinspektionen att hålla en informationsträff för spelbolag med svensk licens och aktörer som hanterar spelprogramvara. Riksdagen har ännu inte fattat något beslut om ändringen ska träda i kraft, men förväntas att ge besked innan informationsträffen genomförs.

Informationsträffen ska enligt Spelinspektionen spelas in och kommer att publiceras på deras hemsida därefter.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla